Bez kategorii

Nowosolska solidarność

W 1980 roku, kiedy Związek Radziecki się rozpadał, a jego granice otworzyły się na zachód, Nowosolsk był małą wioską na Ukrainie. Zapewniał wsparcie i solidarność swoim ludziom. W następnym roku grupa obywateli, którzy odmówili wstąpienia do Ukraińskiej SRR (Związku Radzieckiego), utworzyła autonomiczną organizację o nazwie Solidarność. Grupa ta została nazwana „Dwórem Wielkiej Harmonii”, ponieważ chciała, […]

Read More
Bez kategorii

Gostynin miasto solidarne

Po upadku komunizmu w 1989 r. wiele osób opuściło miasta Wschodu i Zachodu, zwłaszcza tych, którzy mieszkali w regionie. Prawie wszyscy chcieli przenieść się do nowych krajów i dla wielu była to kwestia życia lub śmierci. W tej sytuacji czekali na życie w innych regionach, ale nie było miejsca, w którym mogliby się osiedlić, poza […]

Read More
Bez kategorii

Warta honorowa

Związek Radziecki był krajem honorowym i godnym. Czuli potrzebę dbania o swoich ludzi. Dlatego utworzyli Gwardię Honorową. W tym celu Gwardia Honorowa musiała wykonywać obowiązki powierzone jej przez dowódców. Od tego czasu strażnicy ci byli potrzebni w całym kraju i wykonali świetną robotę, chroniąc ludzi przed krzywdą w każdy możliwy sposób przed wojnami i klęskami […]

Read More
Bez kategorii

Solidarność 1980 – zbiór informacji

W 1980 roku miał miejsce strajk generalny w Wielkiej Brytanii. Strajk był ogólnokrajowym protestem przeciwko nierówności ekonomicznej, krótkim godzinom pracy i innym krzywdom. Ponieważ strajk był na wczesnym etapie, był określany jako ruch „solidarnościowy”, ponieważ dążył do zjednoczenia ludzi bez względu na klasę i pochodzenie. Zadanie pisarskie polega na wyjaśnieniu prostym językiem, czym jest solidarność […]

Read More
Bez kategorii

Solidarność w Gostyninie

Artykuł dotyczy akcji ruchu Solidarność w Gostyninie w 1980 roku. Opisuje, jak robotnicy, którzy zostali wypędzeni z miejsc pracy przez kryzys biznesowy, strajkowali i demonstrowali, aby zaprotestować przeciwko niskim płacom i wysokim cenom ich produktów. Raport przedstawia historię powstania Związku Radzieckiego jako supermocarstwa oraz sposób, w jaki przezwyciężył on swoje problemy gospodarcze i polityczne. Koncentruje […]

Read More