Nowosolska solidarność

W 1980 roku, kiedy Związek Radziecki się rozpadał, a jego granice otworzyły się na zachód, Nowosolsk był małą wioską na Ukrainie. Zapewniał wsparcie i solidarność swoim ludziom. W następnym roku grupa obywateli, którzy odmówili wstąpienia do Ukraińskiej SRR (Związku Radzieckiego), utworzyła autonomiczną organizację o nazwie Solidarność. Grupa ta została nazwana „Dwórem Wielkiej Harmonii”, ponieważ chciała, aby każdy obywatel Nowosolska został wysłuchany jako równoprawny partner w ich rządzie.

Warto wspomnieć, że z biegiem czasu Nowosolsk stał się schronieniem dla wielu uchodźców z Europy Środkowej, uciekających przed reżimem komunistycznym podczas zimnej wojny. Ci ludzie pochodzili z Polski i Czechosłowacji; uciekli nie tylko przed prześladowaniami ze strony komunizmu, ale także przed niebezpiecznymi warunkami życia w swoich krajach ojczystych

Solidarność jest główną formą kontaktów międzyludzkich, a po II wojnie światowej nabiera coraz większego znaczenia. Solidarność była jedną z najważniejszych zasad w czasach reformatorów, którzy próbowali przekształcić społeczeństwo sowieckie. Solidarność Nowosolska to hasło, którym posługują się działacze w Moskwie w walce o wolność.

Jesteśmy silni, kiedy stoimy razem, ale liczy się solidarność naszych ludzi.

Świetnym przykładem takiego przypadku jest książka „Solidarność” napisana przez Aleksandrę Koczkowską. Tekst został napisany przez wszystkich obywateli mieszkających w powiecie nowosolskim na Białorusi, gdzie prawie 80% ludności nie mówi po białorusku, a tylko 5% ma dostęp do internetu. Nowosolska stanowiła znaczną część ZSRR, a ludzie na tym terenie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w związku z targowym mageddonem i kolektywizacją stalinowską. Ta książka opowiada o ich historiach io tym, jak znaleźli się bez jedzenia i pieniędzy – ponieważ stracił pracę, jego dom został zniszczony, członkowie jego rodziny zostali deportowani z powodów politycznych…

Warta honorowa w Nowosolu

Nowosol to pierwsza organizacja pozarządowa w Łodzi. Założona przez grupę przyjaciół, powstała w 1980 roku w celu zwalczania skutków emigracji wschodnioeuropejskiej i emigracji do Europy Zachodniej. Potrzeba ich pomocy rosła, więc postanowili przenieść swoją walkę na arenę publiczną. Idea „Zegarka Nowosol” stała się popularna wśród osób, które interesują się problematyką społeczną, historią i kulturą regionu łódzkiego.

Nowosol Watch to coroczne święto, podczas którego ludzie z powiatu łódzkiego spotykają się na wieczornej paradzie 1 października każdego roku. Uczestnicy przysięgają wierność Nowosolowi, jego wartościom i zasadom; wyrazić solidarność z osobami cierpiącymi z powodu różnych form migracji; złożyć hołd

Pierwsza edycja Nowosola rozpoczęła się w 1980 roku i stała się symbolem spójności między Polakami. Tę solidarność świętujemy drugą edycją, która odbędzie się w Warszawie 2 czerwca 2020 roku.

Nowosol od dziesięcioleci jest punktem zbornym dla wielu działaczy polsko-litewskich. Wielu nowosolian zostało zatrzymanych lub aresztowanych w ostatnich latach, albo pod zarzutami politycznymi, albo po prostu za okazanie solidarności z ludźmi, którzy są niesłusznie przetrzymywani i czasami torturowani w areszcie. W 1980 roku, w roku powstania Nowosolskiej, rosyjskie KGB zdecydowało o wysłaniu do Nowosola specjalnej jednostki zastraszania. Ugrupowanie to było znane jako „Straż Solidarności”, a kierował nim niejaki Konstantin Zavgorodnyk. Aresztował wielu protestujących i pobił ich, a także poraził prądem. Oddział ten założył sklep w Nowosol, a jego zadaniem było zastraszanie protestujących, aby upewnić się, że już nie protestują.