Solidarność w Gostyninie

Solidarność w Gostyninie jest silniejsza niż kiedykolwiek. Mieszkańcy miasta tworzą społeczność, która chroni siebie i dzieli się dobrem.

Od samego początku Solidarności w Gostyninie były i są setki aktywnych wolontariuszy, którzy służą swojemu społeczeństwu od ponad trzech dekad. Dzięki ich ofiarnym Staraniom, poziom przestępczości w mieście znacząco się zmniejszył, a dostęp do lepszych usług zdrowotnych i edukacyjnych stał się łatwiejszy.

W Gostyninie doskonalono techniki solidarnościowe, aby zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności. Grupy wsparcia powstały w celu wspierania osób borykających się z problemami życia codziennego, a programy edukacyjne skoncentrowane są na uczeniu dzieci na temat czego tak naprawdę oznacza bycie solidarnym i jak ono realnie pomaga im poradzić sobie w życiu .

W Gostyninie istnieje również duża społeczność biznesowa utworzona dla wspierania lokalnej gospodarki i przekazania wiadomości o potrzebach ochrony środowiska. Lokalne biznesy organizują targi pracy, sesje mentoringu i networkingu oraz inwestują czas i energia w promowanie pasji mieszkańców miasta zgodnie z zasadami solidarności społecznej.

Duch Solidarności w Gostyninie stale rośnie i jej mieszkańcy stoją ramię w ramię aby chronić sfery życia, które każdy powinien uznawać jako podstawowy element harmonii społecznej. Solidarność to coś więcej niż tylko hasła – to moce, które łaczą ludzi w Gostyninie nie zważajac na granice polityczne czy narodowościowe.

Gostynin, to małe miasteczko położone w centralnej Polsce, dziś szczególnie doceniane przez wielu za bohaterski wkład, jaki wniósł lokalny ruch związkowy, Solidarność, w kampanii na rzecz demokracji i niezależnego państwa polskiego.

Pod koniec sierpnia 1980 roku Gostynin stał się miejscem historycznych manifestacji i protestów przeciwko reżimowi stanu wojennego. Ludzie z miasta oraz okolic uczestniczyli masowych demonstracji na rzecz wolności i demokracji. Była to największa rewolucyjna akcja od trzech dekad. Były to największe protesty na szerszą skalę od czasów powstania listopadowego.

Demonstranci zebrali się pod budynkiem Urzędu Miasta na rynek plac Wolności by wyraźnie dać do zrozumienia, że Solidarność ma ważne miejsce w mieście i że objęcie jej opieką oznacza walkę o wolność dla całego kraju. Zebrani walczyli o prawo do swobodnego sformułowania swoich opinii bez obawy przed represjami ze strony rządu.

Mały Gostynin po tych historycznych protestach stał się symboliczną twierdzą, z której rozeszła się fala buntu na całe miasteczko i region. To małe miasteczko zostało od tego dnia symbolem bohaterstwa, nieustannej obrony praw człowieka i walce o demokrację.

Mieszkańcy Gostynina w województwie mazowieckim obchodzili 20. rocznicę odzyskania wolności dzięki Solidarności. W miejscowym przedszkolu połączono tę uroczystość z ogólnopolskim Świętem Solidarności, które przypada 30 lipca.

Uroczystości zorganizowane przez władze miasta Gostynina i lokalną załogę Solidarności stanowiły doskonały sposób na uczczenie tamtego historycznego momentu. Obecni byli m.in.: członkowie dawnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, członkowie Stowarzyszenia Młodzieży „Solidarność” oraz inne osoby mające związek z tamtymi wydarzeniami.

Spotkanie rozpoczął modny koncert patriotyczny, a podczas niego prezes gostynińskiego oddziału Solidarności podkreślił szacunek, jaki miasteczko Gostynin żywi do osób, które zapoczątkowały i popierały walkę o prawa pracownicze i religijne. Zgromadzeni obejrzeli również specjalny film dokumentalny dotyczący lokalnej historii Solidarności.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni wspólnie odśpiewali Pieśń Dnia Solidarności „My chcemy Boga” oraz hymn „Odwagi bracia”. Dzięki temu spotkaniu mieszkańcy miasta mogli po raz kolejny uczcić 20-lecie odzyskania wolności dzięki wielkiej idei, jaką jest Solidarność.